Imprimeix

Política de sostenibilitat

 

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible, l'empresa BIUFOOD es compromet a que totes les nostres activitats estiguin alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, i impactin positivament en els següents objectius:

 • ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.
 • ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats, protegint la vida humana i aconseguint una qualitat de vida millor per a tothom.
 • ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

 

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l'adhesió BIOSPHERE, els requeriments legals propis de l’activitat i a perfeccionar la gestió sostenible de tots els processos, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client.

 

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals a l'entorn, i a informar tant internament com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

 

Detallem a continuació els beneficis de tipus sostenible que ofereixen els nostres productes i serveis, en tant que les nostres activitats estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, i impacten positivament en els següents objectius:

 

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.

Aquest ODS promou que es garanteixi que tothom gaudeixi d’una dieta amb seguretat alimentària, saludable i nutritiva durant tot l’any, fomentant nous models agroalimentaris sostenibles, sans i justos arreu del món.

 

Assessorant en el disseny de menús saludables i sostenibles adaptats a tots els grups de població

Serveis de consultoria en innovació de la oferta gastronòmica:

 • Avaluació del posicionament saludable i sostenible de la pròpia empresa des de la perspectiva del disseny del producte, comunicació i relació amb el client.
 • Definició de l’estratègia de posicionament saludable i sostenible que afavorirà el valor de la marca. Acompanyament en els processos de certificació sostenible.
 • Disseny de l'oferta gastronòmica amb criteris saludables i sostenibles adaptada a les necessitats dietètiques i nutricionals de cada grup de població.
 • Elaboració de les fitxes tècniques i nutricionals amb el programa PCN-PRO (UB) i d'acord amb els criteris d'inspecció i el reglament 1169/2011.

Serveis de formació, a l'àrea d'innovació de l'oferta gastronòmica:

 • Criteris per dissenyar menús més saludables i sostenibles en restauració. (3-5 hores).
 • Millorem la rendibilitat del concepte de producte. (3-5 hores).
 • Fem més fàcil l'elecció saludable als clients. (3-5 hores).

 

Dissenyant els processos d'elaboració per garantir la seguretat alimentària

Serveis de consultoria:

 • Disseny del sistema d'autocontrol (APPCC) personalitzat i aplicant criteris de simplificació: requisits previs, pla de control d’al·lergògens i pla d'autocontrol del procés de producció.
 • Seguiments i auditories periòdiques d'implantació del sistema d'autocontrol (APPCC)
 • Consultoria compres d'instruments de mesura, controls laboratorials i altres serveis per a la vigilància del sistema d'autocontrol (APPCC).

Serveis de formació personalitzats, a l'àrea de qualitat i seguretat alimentària:

 • Curs bàsic en manipulació d’aliments. (2-10 hores).
 • Curs per elaborar menjars destinats a població amb al·lèrgia o intolerància alimentària. (2-10 hores).
 • Curs per implantar sistemes d'autocontrol (APPCC) personalitzats i simplificats. (4-8 hores).

 

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats, protegint la vida humana i aconseguint una qualitat de vida millor per a tothom.

Aquest ODS promou la prevenció de qualsevol tipus de malaltia, transmissible i no transmissible, relacionades o no amb la l’alimentació, des del càncer fins a les afeccions coronàries.

 

Desenvolupant activitats de promoció de la salut per millorar el benestar de les persones

Consulta privada amb nutricionista presencial o per videoconferència

Àrea d'alimentació i hàbits saludables:

 • Alimentació i hàbits saludables. (4-10 hores)
 • Mindfulness, mindfuleating (alimentació conscient), activitat física i descans. (2-3 hores)
 • Test d'autoavaluació dels meus 10 hàbits saludables més importants. (2-3 hores)

​Àrea de benestar emocional i mindfulness:

 • Millorem la nostra consciència emocional. (2-3 hores)
 • Gestió del canvi i de l’estrès en positiu. (2-3 hores)
 • Autoestima. (2-3 hores)
 • Habilitats de comunicació i resolució de conflictes en equips. (2-3 hores)
 • Gestió del temps. (2-3 hores)
 • Elaboració de continguts que tenen per objectiu la millora de la sensació de benestar del client a l'establiment. Per exemple, com millorar el descans nocturn, com tenir una experiència d'alimentació conscient, com escollir saludable al nostre bufet o quin tipus d'activitats físiques milloren el benestar.

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Aquest ODS posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments. Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

 

Millorant la sostenibilitat ambiental de la cuina:

 • Disseny d'horts d'autoproducció basats en criteris d'agricultura ecològica i regenerativa. Disseny de programes de cultiu que permeten amortitzar la inversió en materials en 5 anys. Programa d'acompanyament de principi a fi de cada temporada de cultiu per optimitzar-ne la producció.
 • Elaboració del pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris d'acord amb la llei 3/2020.

 

Aquesta Política de sostenibilitat s'actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant els nous objectius de sostenibilitat.