Disseny de productes saludables per a la indústria alimentaria i restauració

Quines fortaleses té el meu producte d'acord amb les necessitats del mercat? 

 • Personalitzem la seva estratègia de producte.
 • Dissenyem el producte pensant en tots els elements que defineixen el seu valor saludable: valor energètic i nutricional, gramatges del producte i ingredients, racions de cada grup d'aliments, qualitat i origen dels ingredients, declaracions nutricionals i de propietats saludables, aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental durant la seva producció, adaptació del producte als possibles usos del client, acreditacions oficials i denominacions d'origen, responsabilitat social corporativa, notícies d'actualitat que influeixen en la percepció del producte, etc.
 • Dissenyem cartes saludables: l'adaptem per a poder obtenir l'acreditació AMED a Catalunya, validació oficial per a ser promotor de la dieta mediterrània.
 • Treball realitzat per Diplomats/des en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona.
 • D'acord amb la legislació vigent:
  • REGLAMENT (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d'octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.
  • REGLAMENT (UE) Nº 432/2012 DE LA COMISSIÓ, de 16 de maig de 2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments.
  • REGLAMENT (CE) Nº 1924/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.
  • Reial Decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària.
Examine aquesta categoria: Consultoria