Imprimeix

Salut empresarial

Els nostres programes de promoció de la salut tenen per objectiu afavorir el benestar de les treballadores i dels treballadors. Tots els nostres programes de promoció de la salut tenen quatre etapes:

En la primera etapa, és on sensibilitzem al personal de l’empresa per afavorir la seva participació en el programa i on coneixem les seves necessitats i inquietuds per personalitzar el disseny i la planificació de les accions de promoció de la salut. Aquesta etapa es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. Utilitzem formularis online per conèixer les necessitats i inquietuds del personal, i per a sensibilitzar, utilitzem infografies enviades per correu electrònic i/o cartells informatius en els llocs més visibles de l’empresa per comunicar de forma breu i útil els aspectes més importants del programa.

Opcionalment, en aquesta primera etapa podem valorar en quin grau l’oferta alimentaria del menjador laboral i/o de les màquines expenedores facilita l’adopció de bons hàbits alimentaris.

La segona etapa és on desenvolupem les accions relacionades amb el programa. La tercera etapa és on mesurem l’impacte del programa en les treballadores i treballadors, a través d’indicadors prèviament establerts i acordats amb l’empresa. Per últim, en la quarta i darrera etapa valorem la millor estratègia per donar continuïtat al programa de promoció de la salut a l’empresa.

Les nostres activitats de promoció de la salut són dissenyades, realitzades i avaluades per nutricionistes i psicòlegs/es, col·legiades/ts, amb més de 10 anys d'experiència professional. Podem gestionar la formació de forma bonificada.