Disseny de productes saludables per a la indústria alimentaria i restauració

Dissenyem productes saludables per a la indústria alimentària i la restauració, garantint la coherència en el disseny, i evitant debilitats en alguna de les variables que defineixen un producte saludable, i que podrien perjudicar la credibilitat de la seva marca.

 

Responem a: Quines fortaleses té o m'interessa que tingui  el meu producte saludable d'acord amb les necessitats del mercat?

 • Personalitzem la seva estratègia de producte, pensant en tots els elements que en defineixen el valor saludable: aportació calòrica adequada segons la tipologia de producte, qualitat nutricional de determinats ingredients, gramatges del producte i ingredients, racions de cada grup d'aliments, qualitat i origen dels productes ingredients, declaracions nutricionals i de propietats saludables, aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental durant la producció, adaptació del producte als possibles usos del client, acreditacions oficials i denominacions d'origen, responsabilitat social corporativa, notícies d'actualitat que influeixen en la percepció del producte , etc.

Responem a: amb la nostra oferta gastronòmica, tots els grups de població que volem atendre (esportistes, persones veganes, persones amb al·lèrgia alimentària, persones amb diabetis, etc) poden fer una dieta saludable, variada i equilibrada?

 • Personalitzem la seva estratègia de disseny saludable i sostenible de l'oferta gastronòmica, pensant en quines són les necessitats i els desitjos dels seus clients, el grau d'aplicació del concepte saludable del mètode del plat, l'aportació calòrica de l'oferta gastronòmica i el grau de compliment dels criteris que permeten obtenir determinades acreditacions ambientals: AMED a Catalunya (validació oficial per ser promotor de la dieta mediterrània), etc.

 

Treball realitzat per Diplomats/des en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona.

 • D'acord amb la legislació vigent:
  • REGLAMENT (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d'octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.
  • REGLAMENT (UE) Nº 432/2012 DE LA COMISSIÓ, de 16 de maig de 2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments.
  • REGLAMENT (CE) Nº 1924/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.
  • Reial Decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària.

​​

Publicació del perfil de Linked In de Sergi Rovira, nutricionista de Biufood, sobre el posicionament saludable d'una oferta gastronòmica.

Examine aquesta categoria: Consultoria