Curs presencial de manipulació d'aliments personalitzat

Aplicación

 

DURADA: de 2 a 10 hores bonificables.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

 1. Personalitzem la formació mitjançant una procés previ d'autocomprovació on participen de forma opcional els treballadors/es.
 2. Detectem on podem millorar en qualitat o en eficiència, per així, només centrar-nos en allò que significa un aprenentatge. Oferim sense cost ni compromís la valoració del qüestionari que més us interessi:
  1. Qüestionari sobre la simplificació del sistema de registre.
  2. Qüestionari sobre la implantació dels requisits previs.
  3. Qüestionari sobre el control dels punts més importants del procés d'elaboració.
  4. Qüestionari sobre bones pràctiques en al.lèrgies alimentàries.
  5. Qüestionari sobre bones pràctiques de manipulació.
 3. Personalitzem la formació segons la seva carta i les característiques de la seva cuina.

OBJECTIUS: es personalitzen segons l'avaluació prèvia realitzada. 

CONTINGUTS: es personalitzen segons l'avaluació prèvia realitzada.

METODOLOGIA: la metodologia està totalment orientada a la pràctica desenvolupant les diferents activitats d'aprenentatge plantejades a continuació.

ACTIVITATS d'aprenentatge que es poden realitzar durant el curs segons l'avaluació prèvia realitzada:

 • Anàlisi de perills en grup d'acord amb la metodologia APPCC.
  • Treballem l'habilitat d'identificar situacions de perill en seguretat alimentaria a través d’observar varis processos de l'empresa i de definir les mesures preventives més oportunes per a cada perill observat. Utilitzarem la taula d’anàlisi de perills.  
  • ​​Centrat en aquells processos d'interès segons l'avaluació prèvia realitzada. 
  • Inclou l'informe de millores on es descriuen les desviacions detectades pels treballadors/es durant la formació presencial i la definició de l’acció preventiva més convenient.
  • Activitat dirigida a tot el personal manipulador d'aliments.
 • Representació d'un dia de feina des de la visió del personal responsable de la cuina.
  • Treballem amb l'objectiu de formar i entrenar al personal responsable de la cuina per a capacitar a tot el personal manipulador d'aliments. Facilitem les activitats a realitzar i els recursos necessaris.
 • Representació de la reunió periòdica de l'equip APPCC.
  • ​Inclou la planificació de les activitats de control diàries, setmanals, mensuals, semestrals i anuals segons els resultats obtinguts durant la gestió del sistema d'autocontrol.

MATERIAL que s'utilitza: 

 • Qüestionari previ d'autocomprovació.
 • Taula d'anàlisi de perills.
 • Informe de millores detectades.
 • Llistat de preguntes d'autocompravació per detectar millores després de la formació.
 • Registre diari del sistema APPCC.
 • Calendari de les activitats de control del sistema APPCC.

DATA, LLOC i HORARI: a determinar per l'empresa client.

 

 

 

Examine aquesta categoria: Formació