Gestió del temps

Gestió del temps

  • Objectiu: Crear el nostre pla d’acció diària, per afavorir la gestió del propi benestar.
  • Contingut: Gestió eficaç del temps. Tècniques per optimitzar la presa de decisions.
  • Activitat d’aprenentatge: Pla d’acció personal.
  • Durada: de 2 a 3 hores, segons l’elecció del personal de l’empresa.
Examine aquesta categoria: Pensa en positiu