Imprimeix

Qualitat-APPCC

Consultoria

Consultoria

 

Personalitzem el seu sistema d'autocontrol (APPCC) segons les habilitats del seu equip.

Formació

Formació

 

Ens centrem només en allò que significa un aprenentatge.

Atenció al client

Atenció al clientÀrea protegida

 

Instrumentació per a la vigilància del sistema d'autocontrol (APPCC) i la prevenció de riscs laborals.


 

D'acord amb la legislació vigent:

  • Reglament (CE) Nº 178/2002 del parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentaria.
  • Reglament (CE) Nº 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentosos.
  • Reglament (CE) Nº 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes especifiques d’higiene dels productes d’origen animal
  • Reglament 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d'octubre del 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.
  • RD 126/2015 informació dels aliments sense envasar i els envasats als llocs de ​venda a petició del comprador, i els envasats pels titulars del comerç minorista
  • Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la UE en materia d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.
  • Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en materia de producció i comercialització dels productes alimentaris en els establiments de comerç minorista.
  • Reial Decret 773/2023, del 3 d'octubre, pel qual es regulen els coadjuvants tecnològics utilitzats en els processos d'elaboració i obtenció d'aliments.