Imprimeix

Escoles i comunitats educatives

 

 • Afavorim el benestar a tota la comunitat educativa.
 • Acompanyem a l’escola per millorar l’atenció i satisfacció dels alumnes. Oferim consulta privada amb nutricionista per videoconferència.
 • Dissenyem els menús del menjador utilitzant una base de dades de més de 500 plats per adaptar-nos a preferències i criteris de cost.
 • Personalitzem el disseny i la implantació del sistema d’autocontrol de la cuina (APPCC), aplicant criteris de simplificació.
Escoles i comunitats educatives

 

 

Des de Biufood us podem ajudar:

 

A la cuina de l’escola

 

Elaborant o revisant els menús de l’escola

Serveis de consultoria:

 • Elaborar, revisar i/o personalitzar el plec de prescripcions tècniques que regirà el contracte de gestió del servei de menjador escolar.

 • Disseny de la programació del menú basal, i adaptació de les derivacions a qualsevol patologia i dietes especials, d’acord amb la cultura gastronòmica de cada centre.
 • Elaboració de les fitxes tècniques de cada plat amb el detall de gramatges, aport calòric i nutrients d’acord amb els criteris d’inspecció i el reglament 1169/2011.
 • Càlcul de l’aport calòric i nutrients de les programacions de menús amb el programa PCN-PRO (UB).Serveis de formació: capacitem al personal de l’escola per a poder participar activament en el disseny dels menús, i gestionar la seva producció i servei de manera simplificada.
 • Disseny (cocreació) del menú escolar basal per part de l’equip de gerència i cuina.
 • Gramatges de producció i escudellat del menú que garanteixen els aports nutricionals adequats.
 • Formació per a l'elaboració de fitxes tècniques nutricionals i càlculs energètics i nutricionals.

 

Dissenyant els processos d’elaboració per garantir la seguretat alimentària

Serveis de consultoria:

 • Disseny del sistema d’autocontrol (APPCC) personalitzat i aplicant criteris de simplificació: requisits previs, pla de control d’al·lèrgens i pla d’autocontrol del procés de producció.
 • Seguiments i auditories periòdiques d'implantació del sistema d'autocontrol (APPCC).
 • Consultoria de compres d'instruments de mesura, controls laboratorials i altres serveis per a la vigilància del sistema d’autocontrol (APPCC).

Serveis de formació personalitzats, en l’àrea de qualitat i seguretat alimentària: treballem per garantir la seguretat alimentària del producte.

 • Curs bàsic en manipulació d’aliments. (2-3 hores- monitoratge de menjador, 2-10 hores- personal de cuina).
 • Curs per a elaborar menjars destinats a població amb al·lèrgia o intolerància alimentària (2-10 hores).
 • Curs per a implantar sistemes d’autocontrol (APPCC) personalitzats i simplificats (4-8 hores).

 

Millorant la sostenibilitat ambiental de la cuina

 • Disseny d'horts d'autoproducció basats en criteris d'agricultura ecològica i regenerativa. Disseny de programes de cultiu que permeten amortitzar la inversió en materials en 5 anys. Programa d'acompanyament de principi a fi de cada temporada de cultiu per optimitzar-ne la producció.
 • Elaboració del pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris d'acord amb la llei 3/2020.

 

Als usuaris i familiars

 

Atenent de manera personalitzada als alumnes i familiars per millorar la seva satisfacció i benestar

 • Definició de propostes per millorar l’acceptació al programa de menús: estudis de preferències, recerca de noves receptes, consells de presentació i elaboració, mesures per dinamitzar l’espai del menjador: trobades gastronòmiques, receptes pròpies dels usuaris, menjars festius, etc.
 • Facilitant contingut sobre hàbits i alimentació saludable per a dinamitzar les vostres xarxes socials.
 • Activitats de promoció de la salut i tallers per a familiars, dinamitzant l’escola.
  • Test d'autoavaluació dels meus 10 hàbits saludables més importants.
  • Aprenem a dissenyar un menú setmanal familiar i saludable.
  • Aprèn a comprar els aliments més saludables i amb seguretat alimentària.
  • Mindfulness, mindfuleating (alimentació conscient), activitat física i descans.
  • Manipulació segura dels aliments a casa i tècniques de batch Cooking.
  • Esmorzars i berenars adequats per a les nostres filles i fills.
  • Xerrada per a adolescents sobre hàbits saludables i activitat física.

 

Als educadors i professorat

 

Desenvolupant activitats de promoció de la salut per millorar el seu benestar i les seves habilitats professionals

Consulta privada amb nutricionista per videoconferència

Àrea de disseny i gestió del menú, i horticultura escolar:

 • Dietètica aplicada a l’àmbit escolar. (4-30 hores).
 • Horticultura com a activitat educativa: hort escolar saludable i productiu. (8-15 hores)

Àrea d’alimentació i hàbits saludables, benestar emocional i mindfulness:

 

Servei d’atenció continua amb gerència, equip de cuina i els usuaris mitjançant telèfon, whatsapp i correu electrònic.

Tots els nostres serveis són executats per Diplomats/es o Graduats/es en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona i col·legiats al CODINUCAT. També per professionals universitaris, experts en psicologia, gastronomia i agroecologia.