Disseny del Sistema d'autocontrol (APPCC)

Personalitzem el disseny del seu sistema d'autocontrol (APPCC) segons les característiques de la cuina i els menús, el risc del procés, el volum de producció i les habilitats del personal.

Activitats relacionades amb el disseny dels Requisits previs a la implantació del Pla d'autocontrol:

 1. Disseny del Pla per al control de la Potabilitat de l'aigua de xarxa.
 2. Disseny personalitzat del Pla de neteja i desinfecció.
 3. Disseny del Pla de desratització i desinsectació.
 4. Disseny del Pla de formació del personal manipulador d'aliments.
 5. Disseny del Pla per a l'homologació i control dels proveïdors.
 6. Disseny del Pla de control de la traçabilitat del producte elaborat.
 7. Disseny del Pla de control de temperatures.
 8. Disseny del Pla de manteniment d'instal·lacions i equips.
 9. Disseny del Pla de control d'al·lèrgens.
 10. Disseny del Pla de control de subproductes i residus.

Disseny del Pla d'autocontrol:

 1. Justificació per escrit del plan d'autocontrol.
 2. Diagrames de fluxe per famílies de producte i descripció del procés que s'aplica.
 3. Determinació dels perills a cada etapa del procés de producció.
 4. Determinació dels punts de control crític.
 5. Determinació dels límits crítics.
 6. Establiment dels procediments de vigilància.
 7. Establiment de les mesures correctores.
 8. Establiment dels procediments de verificació.
 9. Creació d'un sistema de registre i documentació.

Organització de l'espai i fluxos de treball.

Disseny i justificació de l'estudi de vida útil dels productes.

 

 

Publicació del perfil de Linked In de Sergi Rovira, nutricionista de Biufood, sobre la humanització dels sistemes d'autocontrol (APPCC).

Examine aquesta categoria: Consultoria