Disseny de planificacions de menús per a menjadors de col.lectivitats

A continuació descrivim la nostra metodologia de treball:

 1. En conversa amb el client realitzem un estudi del grau de satisfacció i de preferències dels usuaris de cada centre, tenint en compte els suggeriments, queixes i desitjos expressats.
 2. Acordem els criteris de disseny del menú utilitzant la flexibilitat que permeten la recomanacions tècniques de cada grup de població.
 3. Acordem els criteris de compra de les matèries primeres que condicionen la seva disponibilitat per a dissenyar el menú, i els valors que volem comunicar. Podem utilitzar producte de proximitat, ecològic i estacional.
 4. Dissenyem el menú basal segons l'estudi de preferències, i els criteris de disseny i de compra acordats. Treballem per a mantenir les receptes que són preferides, i si és necessari modifiquem alguns ingredients i/o gramatges per a que siguin saludables.
 5. En les següents actualitzacions de menú basal, treballem juntament amb l'equip de cuina per a dissenyar el menú, alhora que afavorim la participació directa o indirecta dels usuaris.
  • En escoles, cada mes podem aportar noves receptes per donar l'oportunitat a les nenes i els nens de sorprendre's, descobrint nous sabors. Així entrenen seu paladar i afavorim l'acceptació progressiva d'una gran varietat d'aliments.
 6. Elaborem totes les dietes especials i menús alternatius.
 7. Valorem les fitxes tècniques i nutricionals dels productes utilitzats. Definim els gramatges de producció segons grup de població.
 8. Elaborem el manual de dietes de l'empresa: recomanacions dietètiques per a cada dieta terapèutica.
 9. Elaborem la fitxa tècnica de cadascuna de les receptes. Realitzem valoracions nutricionals qualitatives i/o quantitatives de cada recepta. Calculem el valor energètic i nutricional per àpat, diari i setmanal.
 10. Valorem l'experiència de servei.

 

Treball realitzat per Diplomats/des i Graduats/des en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona. D'acord amb la llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

Examine aquesta categoria: Consultoria