Gestió del canvi i de l’estrès en positiu

Gestió del canvi i de l’estrès en positiu: la dificultat com a una oportunitat

  • Objectiu: Desenvolupar la capacitat per a regular en positiu les pròpies emocions.
  • Contingut: Conceptes clau: punt de vista, enfoc i perspectiva. El canvi com a element clau en l'organització: fases del canvi. Enfocs automàtics i decidits. Habilitats d'afrontament: estratègies per fer front a les emocions desagradables.
  • Activitat d’aprenentatge: Gestió positiva de les emocions. Auto gestionar el propi benestar emocional davant del canvi i de l'estrès.
  • Durada: de 2 a 3 hores, segons l’elecció del personal de l’empresa.
Examine aquesta categoria: Pensa en positiu