Recursos tècnics per a la promoció de la salut en el menjador escolar

Objectiu: millorar la tasca educativa del/la monitor/a relacionada amb la promoció de la salut.

  • 4-. Càpsula formativa: educació alimentària. Continguts: hàbits alimentaris saludables en la infància i l’adolescència. Processos de participació directa i indirecta dels infants i adolescents en el disseny del menú escolar. Detecció d’hàbits alimentaris poc saludables. Participació en el disseny d’una intervenció educativa.
  • 5-. Càpsula formativa: educació emocional. Continguts: conceptes claus: què són i tipus d’emocions. Desenvolupament emocional dels infants. Principis i objectius de l'educació emocional. El paper dels educadors/es.  Disseny de programes d'educació emocional per a infants, adolescents i joves.
  • 6-. Càpsula formativa: el joc esportiu com a eina educativa i de promoció de la salut. Continguts: continguts, estructuració i formulació del nostre projecte esportiu. Recursos metodològics en l’educació a través de l’esport. Prevenció de lesions i accidents en el joc esportiu
  • 7-. Càpsula formativa: legislació, prevenció de riscos i primers auxilis en un menjador escolar. Continguts: pautes d’actuació en: caigudes, talls, ofecs, cremades, contusions, etc. La farmaciola.
  • 8-. Càpsula formativa: manipulació d’aliments i al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en el menjador escolar.
Examine aquesta categoria: Programa: recursos per a la tasca educativa